882 069 318

biuro@schpabianice.pl

ul. Bagatela 12, Pabianice

Na żywo niedziela 11:00

O nas

Pastor – Jerzy Tarnowski


Urodziłem się w 1979 roku w Łodzi, większość życia spędziłem w Pabianicach. Gdy miałem 16 lat kolega zaprowadził mnie na spotkanie wspólnoty chrześcijańskiej, wtedy spotkałem ludzi z którymi zacząłem studiować Biblię. Dzięki lekturze Pisma Św. zrozumiałem kim jest Bóg i czego dokonał dla mnie Jezus Chrystus poprzez śmierć na krzyżu. Od tamtej pory zapragnąłem zawsze podążać za moim Zbawicielem i Mistrzem Jezusem Chrystusem. Przez te wszystkie lata uczyłem się i zbierałem doświadczenia w Polsce jak i w Szwecji, aby w 2012 roku oficjalnie zostać powołanym na pastora wspólnoty, która w 2013 roku została oficjalnie włączona do Kościoła Chrystusowego w RP. Dziś wraz z moją żoną, Magdaleną, bierzemy udział w czymś niezwykłym. Z cudowną grupą ludzi, pełnych pasji i miłości do Jezusa, uczestniczymy w Jego dziele budowania Społeczności Chrześcijańskiej w Pabianicach. Kościoła, który stał się dla naszej rodziny wymarzonym miejscem służby, wzrostu i budowania głębokich relacji. Jesteśmy małżeństwem od 14 lat. Mamy piątkę dzieci: Jonatana, Jakuba, Jana, Jonasza i najmłodszego Józefa urodzonego w 2021 roku.

Kościół

Pragniemy, aby nasz Kościół był odpowiedzią na potrzeby ludzi żyjących w obecnej kulturze XXI wieku, zachowując przy tym chrześcijańską wiarę, zasady i wartości oparte na niezmiennych fundamentach Bożego Słowa. Marzymy o tym, aby przez naszą wspólnotę każdy mógł osobiście przekonać się, że Bóg jest naprawdę wspaniały, a Jego Kościół ciekawszy niż w powszechnej opinii.

Nasze motto:

Wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani Ewangelii.

Codziennie naśladując Jezusa zmieniam siebie, a dzięki temu zmienia się świat wokół mnie.

Nasza wiara, zasady i wartości mają podstawy w Biblii, dzięki której Bóg przemawia do nas każdego dnia.

„I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa” (Kol 3,17)

Podobnie jak wierni większości kościołów chrześcijańskich za podstawowe wyznanie wiary uznajemy Apostolskie Credo:

„Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen”.

Czym się kierujemy?

Jezus Chrystus, który jest naszym najwyższym autorytetem i wzorcem, dał przykład, że prawda i miłość muszą być ze sobą powiązane.

W ZASADACH – JEDNOŚĆ – zachowujemy ją w zasadniczych kwestiach wiary, jednoznacznie określonych w Piśmie Świętym.

W OPINIACH – WOLNOŚĆ – Szanujemy różnorodność opinii i poglądów w kwestiach drugorzędnych. Uznajemy prawo każdego chrześcijanina i każdej wspólnoty chrześcijańskiej do wolności w kwestii opinii i poglądów dotyczących spraw, które mogą być odczytywane z Biblii w sposób nie jednoznaczny.

WE WSZYSTKIM – MIŁOŚĆ – która jest najdoskonalszym spoiwem każdej wspólnoty ludzkiej.